Organizátor

Slovenskú anketu NAY Android Roka 2016 na stránke AndroidRoka.sk organizačne zabezpečuje portál MojAndroid.sk v zastúpení spoločnosti Virtual Studio spol. s r.o.

Partneri

Partneri ankety NAY Android Roka 2016 na Slovensku sú spoločnosti: Asus, Eset, Garmin, Huawei, Lenovo, Sygic a Tatra Banka. Generálnym partnerom je NAY.

Hlasovanie

Hlasovanie o najobľúbenejšie zariadenia v ankete NAY Android roka 2016 je možné na stránke www.AndroidRoka.sk od utorka 15. novembra 2016 do 31. decembra 2016. Organizátor súťaže má právo súťaž predĺžiť podľa potreby a informovať o zmene na stránke AndroidRoka.sk.

Hlasovanie prebieha v šiestich kategóriách:

  • Top Android smartfón
  • Štýlovka roka 2016
  • Ľudový smartfón roka 2016
  • Najlepší pomer cena/výkon
  • Wearables roka 2016
  • Inovácia roka 2016

Každý hlasujúci vyberie jedno obľúbené zariadenie v každej kategórii. Zúčastniť ankety sa môže len raz. Hlasujúci má právo uverejniť súťaž na svojej web stránke, fóre alebo osobnom profile na sociálnych sieťach. Hlasujúci má možnosť do ankety pozvať ďalších priateľov a známych, čím zvyšuje svoju šancu v žrebovaní o vybrané súťažné ceny.

Organizátor súťažnej ankety neručí za správne doručenie odpovedí z vyplnenej ankety a vyhradzuje si právo v sporných prípadoch rozhodovať podľa vlastného uváženia s konečnou platnosťou.

Trvanie súťaže a žrebovanie

Hlasovanie trvá od 15.novembra do 31. decembra 2016. Výsledky budú oznámené v januári. Organizátor súťaže má právo súťaž predĺžiť podľa potreby. Výsledky ankety uverejníme na webovej stránke www.AndroidRoka.sk a na internetovej stránke www.MojAndroid.sk. Vyžrebovaní výhercovia si výhru prevezmú osobne, kontaktovať ich budeme e-mailom. Ak si do 30 dní od vyžrebovania výherca neprevezme výhru, stráca nárok na jej prevzatie.

Ceny a výhry

Ceny pre hlasujúcich v ankete AndroidRoka.sk sú nasledovné

1. cena: HTC 10

2. cena: Lenovo Moto Z Play (výhra je určená pre vyžrebovaného hlasujúceho, ktorý pozve do ankety aspoň 5 hlasujúcich)

3. cena: Asus ZenFone 3

4. cena: Huawei P9 lite 

5. cena: Lenovo K6 (výhra je určená pre hlasujúceho, ktorí pozve najviac hlasujúcich)

6. – 7. cena: Hodinky Garmin VívoActive

8. – 17. cena: Navigácia Sygic GPS Navigation

Smartfón Lenovo K6 vyhrá hlasujúci, ktorý pozve do ankety najviac ľudí. Smartfón Lenovo Moto Z Play môžu vyhrať len hlasujúci, ktorí pozvú do hlasovania AndroidRoka.sk aspoň piatich ľudí. Pozvaní hlasujúci dostanú špeciálne upravený link s emailovou adresou pozývaného alebo vyplnia emailovú adresu svojho priateľa/kolegu v dotazníku na konci hlasovania v kolonke “Priateľ, ktorý ma pozval”. Informáciu, koľko hlasujúcich prijalo pozvanie v ankete AndroidRoka.sk pre konkrétnu emailovú adresu je možné zistiť v sekcii Môj profil na stránke AndroidRoka.sk

Ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani si na ne uplatňovať náhradné plnenie.

Podmienky

Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s jej pravidlami. Do ankety sa môže prihlásiť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, okrem zamestnancov organizátora, partnerov ankety a ich rodinných príslušníkov (súrodenci, manžel alebo manželka).

Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov organizátorom za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely organizátora, najmä na uverejnenie mena, priezviska a adresy, fotografie alebo videa v zozname výhercov súťaže.

Výhry podliehajú zdaneniu podľa príslušného zákona Slovenskej republiky. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie, prerušenie alebo zrušenie ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie organizátor oznámi na internetovej stránke www.AndroidRoka.sk a www.MojAndroid.sk.