PODMIENKY ANKETY

Organizátor
Slovenskú anketu NAY Android Roka 2023 na stránke AndroidRoka.sk organizačne zabezpečuje portál MojAndroid.sk v zastúpení spoločnosti Virtual Studio spol. s r.o.

Partneri
Generálnym partnerom ankety NAY Android Roka 2023 na Slovensku je NAY, hlavným partnerom je Honor. Partnermi ankety sú  Creative, ESET, TCL, Motorola, iRobot, OPPO, Xiaomi a Sygic.


Hlasovanie
Hlasovanie o najobľúbenejšie zariadenia v ankete NAY Android Roka 2023 je možné na stránke www.AndroidRoka.sk.

Hlasovanie prebieha v kategóriách:
– Top Android smartfón,
– Wearables – hodinky,
– Wearables – slúchadlá
– Inovácia,
– Android tablet

Pre zapojenie do hlasovania je potrebné vyberať aspoň jedno obľúbené zariadenie v niektorej z  kategórií. Zúčastniť ankety sa môže len raz.

Hlasujúci má právo uverejniť súťaž na svojej web stránke, fóre alebo osobnom profile na sociálnych sieťach. Hlasujúci má možnosť pozvať ďalších priateľov a známych do hlasovania. Zvyšuje tak svoju šancu v žrebovaní o súťažné ceny.

Organizátor súťažnej ankety neručí za správne doručenie odpovedí z vyplnenej ankety a vyhradzuje si právo v sporných prípadoch rozhodovať podľa vlastného uváženia s konečnou platnosťou.

Trvanie súťaže a žrebovanie
Súťažná anketa trvá od 13. novembra 2023 do 31. decembra 2023. Organizátor súťaže má právo súťaž predĺžiť podľa potreby.

Žrebovanie hlasujúcich sa uskutoční v januári. Výsledky ankety uverejníme na webovej stránke www.AndroidRoka.sk a na internetovej stránke www.MojAndroid.sk. Vyžrebovaní výhercovia si výhru prevezmú osobne, kontaktovať ich budeme e-mailom. Ak si do 30 dní od vyžrebovania výherca neprevezme výhru, stráca nárok na jej prevzatie.

Ceny a výhry
Ceny pre hlasujúcich v ankete NAY Android Roka 2023 sú nasledovné:

 • iRobot Roomba Combo J5
 • Honor 90
 • Motorola edge 40 NEO
 • OPPO Reno10 5G
 • TCL NXTPAPER 11
 • Creative Zen Air
 • Creative Sensemore Air
 • Creative Pebble V3
 • Creative Stage Air V2
 • Creative Live! Cam Sync 4K
 • Xiaomi Multi Function Flashlight
Ceny pre 8 vyžrebovaných, ktorí pozvali 5 a viac známych:
 • 5x  licencia Sygic navigácie
 • 3x ESET HOME Security Essential
Cena pre hlasujúceho, ktorý do ankety pozve najviac ľudí: Creative Pebble V3
V prípade, že najväčší počet pozvaných ľudí bude u viacerých pozývajúcich rovnaký, výhercu vyžrebujeme spomedzi týchto hlasujúcich.

Pozvaní hlasujúci dostanú špeciálne upravený link s e-mailovou adresou pozývaného alebo vyplnia emailovú adresu svojho priateľa/kolegu v dotazníku na konci hlasovania v kolónke “Priateľ, ktorý ma pozval”. Informáciu, koľko hlasujúcich prijalo pozvanie v ankete AndroidRoka.sk pre konkrétnu emailovú adresu je možné zistiť v sekcii Môj profil na stránke AndroidRoka.sk

Ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani si na ne uplatňovať náhradné plnenie.

Podmienky

Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s jej pravidlami. Do ankety sa môže prihlásiť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, okrem zamestnancov organizátora, partnerov ankety a ich rodinných príslušníkov (súrodenci, manžel alebo manželka).

Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov organizátorom za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely organizátora, najmä na uverejnenie mena, priezviska a adresy, fotografie alebo videa v zozname výhercov súťaže.

Výhry podliehajú zdaneniu podľa príslušného zákona Slovenskej republiky. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie, prerušenie alebo zrušenie ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie organizátor oznámi na internetovej stránke www.AndroidRoka.sk a www.MojAndroid.sk.

 

Generálny partner

Hlavný partner

Organizátor

Partneri