PODMIENKY ANKETY

Organizátor
Slovenskú anketu NAY Android Roka 2019 na stránke AndroidRoka.sk organizačne zabezpečuje portál MojAndroid.sk v zastúpení spoločnosti Virtual Studio spol. s r.o.

Partneri
Generálnym partnerom ankety NAY Android Roka 2019 na Slovensku je NAY.
Partneri ankety sú spoločnosti: Alcatel, Archos, Carneo, CAT, Creative, Eset, Honor, Lenovo, Motorola, Samsung, Sony, Sygic a Tatra banka.

Hlasovanie
Hlasovanie o najobľúbenejšie zariadenia v ankete NAY Android Roka 2019 je možné na stránke www.AndroidRoka.sk. Anketa prebieha v termíne od 15. novembra 2019 do 6. januára 2020. Organizátor súťaže má právo súťaž predĺžiť podľa potreby a informovať o zmene na stránke AndroidRoka.sk.

Hlasovanie prebieha v siedmich kategóriách:
– Top Android smartfón,
– Štýlovka,
– Ľudový smartfón,
– Najlepší pomer cena/výkon,
– Smart hodinky a náramky,
– Inovácia,
– Príslušenstvo.

Každý hlasujúci vyberie jedno obľúbené zariadenie v každej kategórii. Zúčastniť ankety sa môže len raz.

Hlasujúci má právo uverejniť súťaž na svojej web stránke, fóre alebo osobnom profile na sociálnych sieťach. Hlasujúci má možnosť pozvať ďalších priateľov a známych do hlasovania. Zvyšuje tak svoju šancu v žrebovaní o súťažné ceny.

Organizátor súťažnej ankety neručí za správne doručenie odpovedí z vyplnenej ankety a vyhradzuje si právo v sporných prípadoch rozhodovať podľa vlastného uváženia s konečnou platnosťou.

Trvanie súťaže a žrebovanie
Súťažná anketa trvá od 15. novembra 2019 do 6. januára 2020. Organizátor súťaže má právo súťaž predĺžiť podľa potreby.

Žrebovanie hlasujúcich sa uskutoční v januári. Výsledky ankety uverejníme na webovej stránke www.AndroidRoka.sk a na internetovej stránke www.MojAndroid.sk. Vyžrebovaní výhercovia si výhru prevezmú osobne, kontaktovať ich budeme e-mailom. Ak si do 30 dní od vyžrebovania výherca neprevezme výhru, stráca nárok na jej prevzatie.

Ceny a výhry
Ceny pre hlasujúcich v ankete AndroidRoka.sk sú nasledovné:

1. cena: Samsung Galaxy Note 10
2. cena: CAT S52
3. cena: Sony Xperia 10
4. cena: Homey 2.0
5. cena: Motorola one macro
6. cena: Alcatel 3X 2019
7. cena: Lenovo K10 Plus
8. cena: Lenovo A6 Note
9. cena: Creative SXFI AIR
10. cena: AKG Y500
11. cena: Archos Core 101 3G
12. cena: Creative Outlier Air Sport
13. cena: AKG Y100
14. cena: Honor Band 5
15. – 19. cena: 5x CARNEO Prime
20. – 24. cena: 5x CARNEO SlimFit+
5x licenica ESET Mobile Antivirus a 5x licencia Sygic GPS & Navigation cena pre 10 vyžrebovaných, ktorí pozvali 5 a viac známych
Honor 20cena pre hlasujúceho, ktorý do ankety pozve najviac ľudí. V prípade, že najväčší počet pozvaných ľudí bude u viacerých pozývajúcich rovnaký, výhercu vyžrebujeme spomedzi týchto hlasujúcich.

Pozvaní hlasujúci dostanú špeciálne upravený link s e-mailovou adresou pozývaného alebo vyplnia emailovú adresu svojho priateľa/kolegu v dotazníku na konci hlasovania v kolónke “Priateľ, ktorý ma pozval”. Informáciu, koľko hlasujúcich prijalo pozvanie v ankete AndroidRoka.sk pre konkrétnu emailovú adresu je možné zistiť v sekcii Môj profil na stránke AndroidRoka.sk

Ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani si na ne uplatňovať náhradné plnenie.

Podmienky

Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s jej pravidlami. Do ankety sa môže prihlásiť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, okrem zamestnancov organizátora, partnerov ankety a ich rodinných príslušníkov (súrodenci, manžel alebo manželka).

Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov organizátorom za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely organizátora, najmä na uverejnenie mena, priezviska a adresy, fotografie alebo videa v zozname výhercov súťaže.

Výhry podliehajú zdaneniu podľa príslušného zákona Slovenskej republiky. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie, prerušenie alebo zrušenie ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie organizátor oznámi na internetovej stránke www.AndroidRoka.sk a www.MojAndroid.sk.